Ještě je třeba specifikovat rozměry okna, např. uvedením tohoto stylu na stránce nebo v externím stylesheetu: